In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.


Privacyverklaring- en cookieverklaring

De Techkoningin helpt ondernemers met technische vraagstukken op het gebied van hun web project. Daarnaast plaatst De Techkoningin gesponsorde content van adverteerders en marketingbureaus. De diensten en producten worden aangeboden via onze website www.techkoningin.nl en onze social media kanalen: Instagram, LinkedIn, Pinterest en Facebook.

Als je een (digitaal)product bij ons koopt, je inschrijft voor een online training, een opdracht verstrekt voor een web project, een samenwerking met ons aangaat, een abonnement neemt op één van onze diensten, onze website bezoekt, een reactie achter laat onder een blogpost of contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of social media, worden je persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, hoe wij dit doen en met welk doel.

Verantwoordelijke voor de verwerking

De Techkoningin
Emmerikseweg 19b2
7014 AV  ’S-HEERENBERG
KvK-nummer: 69698317

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via info@techkoningin.nl

Persoonsgegevens
Wij verwerken de volgende gegevens:
1.  Voor- en achternaam
2. Adresgegevens en woonplaats
3.  Geslacht
4.  Emailadres
5. Telefoonnummer
6. Handelsnaam van eenmanszaak en VOF
7. Vestigingsadres en postadres van eenmanszaak en VOF
8. KvK-nummer van eenmanszaak en VOF
9.  Klantnummer en factuurnummer
10. Social media accountnamen
11.C.V.
12.Bankgegevens
13.IP-adres
14. Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Hoe komen wij aan je gegevens?
De persoonsgegevens worden door jou aan ons verstrekt via een bezoek aan onze website,
via e-mail, via een bericht op social media, of via telefoon.

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt als wij dit volgens de wet mogen en alleen voor de volgende doeleinden:

1.  Uitvoering van de overeenkomst
–    Voor het communiceren met jou via telefoon, e-mail of social media
–    Voor het aanmaken van een account
–    Voor het versturen van (digitale) producten die je gekocht hebt via onze website
–    Voor het verlenen van toegang tot online programma’s
–    Voor het maken en versturen van een offerte of opdrachtbevestiging
–    Voor het maken en versturen van de factuur
–    Voor het toesturen van een download die je op onze website hebt aangevraagd
–    Voor het afhandelen van betalingen

2.  Reageren op je vraag of verzoek
Als je contact met ons opneemt via telefoon, e-mail of social media.

3.  Bezoek website
Om onze website beter te laten werken, het zoeken op de website eenvoudiger te maken en onze service te verbeteren.

4.  Nieuwsbrief

Om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen als je klant bij ons bent en/of jezelf hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om je uit te schrijven.

5.  Testimonials
Om testimonials te delen op onze social media kanalen en onze website. Dit doen wij alleen als je hier toestemming voor hebt gegeven.

Wij hebben ons belang om je gegevens te verwerken, afgewogen tegen je privacybelang en zullen in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om bovenstaande doelen te bereiken.

Bewaartermijn
Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren.
–    Klantgegevens op offertes, facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
–    E-mailberichten en privé berichten via social media worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoedingen is en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
–    De gegevens voor het personaliseren van onze website (Google Analytics) worden 50 maanden bewaard.
–    Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief. Onder elke nieuwsbrief vind je een mogelijkheid om dat te doen.
–    Testimonials op onze website en social media kanalen worden pas verwijderd nadat je een verzoek tot verwijdering bij ons hebt ingediend.

Delen met derden
De Techkoningin verkoopt of verhuurt je gegevens niet aan derden. Je gegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten. Met de bedrijven die je gegevens voor ons verwerken, hebben wij afspraken gemaakt om te zorgen dat zij vertrouwelijk met de gegevens omgaan en dat zij deze goed beveiligen.

Je gegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

  • Hostingprovider
  • Telefoonprovider
  • Leverancier van software voor het maken van een web project
  • Leverancier van boekhoudsoftware
  • Leverancier van mailprogramma’s
  • Betaaldiensten
  • Partij voor het versturen van de nieuwsbrief
  • Google Analytics voor websitestatistieken
  • Clouddienst


Je gegevens worden niet gedeeld met derden gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uitzondering hierop is Google. Hier hebben we alle gegevens geanonimiseerd, zodat wij voldoen aan de AVG.

Je rechten
Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is. Ook kun je een bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Tot slot kun je de toestemming die je hebt gegeven aan ons om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken. Wil je gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar info@techkoningin.nl.  

De Techkoningin vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat we zeker weten dat het verzoek door jou is gedaan. Wanneer je een kopie van je identiteitsbewijs meestuurt, verzoeken we je de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over onze gegevensverwerking in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dataportabiliteit
Wanneer je dit wenst, zullen we je persoonsgegevens naar je toesturen, zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. De gegevens zullen in een Excel bestand worden aangeleverd.

Beveiliging
Wij nemen de verwerking van je persoonsgegevens serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het maskeren van delen van IP-adressen, het gebruik van sterke wachtwoorden, het regelmatig maken van een back-up en beveiligingsmaatregelen van de hostingproviders waar ik mee werk, zijn voorbeelden van deze maatregelen. Als je vindt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt dat je gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar info@techkoningin.nl.  

Cookies  
Voor een zo goed mogelijke werking van onze website maken wij gebruik van een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet, genaamd cookie. Wanneer je onze website opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar onze website.

Functionele cookies
Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze website eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want je gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen toestemming nodig omdat deze weinig tot geen inbreuk maken op je privacy.

Google Analytics
Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. Via onze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. We verzamelen alle data anoniem en versturen daarom geen gegevens over je locatie of ip-adres.

Links website
Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken word je naar een website buiten www.techkoningin.nl geleid. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. Wij raden je aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met je privacy omgaan. 

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Wil je niet dat wij cookies gebruiken? Via de browserinstellingen van je computer kun je cookies uitschakelen en verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het zijn dat onze website niet meer optimaal werkt.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 07 februari 2024. In het geval onze werkwijze verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacyverklaring te wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.